uzyskanie rozwodu

Jak szybko i sprawnie uzyskać rozwód?

Decyzja o wzięciu rozwodu zazwyczaj nie jest łatwa, warto jednak mieć świadomość tego, że bardzo często jego uzyskanie również do najłatwiejszych nie należy. Najczęściej zdarza się tak, że całemu postępowaniu towarzyszy stres, zwłaszcza jeśli obecność w sądzie jest dla nas czymś całkowicie nowym, z czym nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Dodatkowo, rozwód nie jest także czynnością darmową. Już samo złożenie pozwu to najtańszej wersji konieczność wniesienia opłaty sądowej w kwocie minimum 600 zł. W przypadku rozwodu możliwe jest wniesienie pozwu przez jedną ze stron. Natomiast, nawet jeśli oboje małżonków miałoby taką wolę, aby złożyć taki pozew jednocześnie- prawo nie przewiduje takiej możliwości jak powództwo wzajemne. Pozwany ma natomiast możliwość wystosowania odpowiedzi na pozew. W opracowaniu i przygotowaniu takiego pozwu może nam pomóc polski adwokat, który specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Pozew możemy też przygotować samodzielnie pamiętając o wymaganiach formalnych, jakie powinien spełniać, a także o tym, do jakiego sądu ma zostać złożony- powinien to być sąd rejonowy przypisany do obszaru, na którym ostatnio zamieszkiwało oboje małżonków.

Kiedy mamy szansę na uzyskanie rozwodu?

Cały proces sądowy ma za zadanie stwierdzenie, czy faktycznie nastąpił trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. Jeśli więc współmałżonek zgadza się na rozwód, a podczas rozpraw nie będzie przeprowadzane postępowanie dowodowe, które miałoby na celu orzeczenie o winie rozpadu małżeństwa jednej ze stron- rozpraw nie powinno być zbyt wiele. Oczywiście, polska kancelaria prawna może reprezentować nasze interesy podczas każdej z tych rozpraw, co z pewnością może odrobinę zmniejszyć stres związany z uczestnictwem w nich. Sprawa może się okazać bardziej skomplikowana w przypadku, kiedy w małżeństwie są dzieci, a współmałżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, co do tego, który z rodziców ma sprawować nad nimi opiekę. W takiej sytuacji dodatkowo zostaje także kwestia ustanowienia obowiązku alimentacyjnego, który może zostać nałożony na jedną ze stron.

Kiedy rozwód najmocniej wpływa na dzieci

Polska kancelaria prawna za pewne poinformuje nas także o tym, że sąd podczas rozpraw będzie starał się jak najlepiej poznać naszą sytuację rodzinną, a swoją szczególną uwagę skieruje w stronę dzieci. Warto wiedzieć o tym, że w szczególnych przypadkach, kiedy to rozwód bardzo negatywnie wpływałby na dzieci i je demoralizował- uzyskanie rozwodu może być znacznie trudniejsze, a nawet niemożliwe. Dzieci rozwodzących się współmałżonków są więc bardzo ważne dla sądu, a także ustalenie tego, kto będzie sprawował nad nimi opiekę. Jak widać- sam rozwód również wiąże się z kosztami, chociaż, w przypadku opłaty za złożenie pozwu, można starać się o jej zwrot za pomocą procedury wystosowania specjalnego pisma. W dokumencie oświadczamy, że poniesienie kosztów mocno nadwyrężyło nasz rodzinny budżet i prosimy o zwrot kosztów.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Odwiedź: https://www.smr-law.at/pl/kontakt/