Spółka w Hiszpanii – o czym trzeba wiedzieć?

Spółka w Hiszpanii – przed rozpoczęciem działalności, trzeba złożyć wniosek o numer identyfikacyjny, który w tym kraju jest oznaczony skrótem NIE. Dokument ten można uzyskać np. w Ambasadzie Hiszpanii w państwie, gdzie mieszka się przed przyjazdem do Hiszpanii. W tym przypadku będzie to Polska.

Spółka, która jest założona w Hiszpanii przez polskiego przedsiębiorcę ma takie same uprawnienia jak każda spółka w tym kraju. Może korzystać z wszelkiego rodzaju pomocy publicznej, na identycznych warunkach, co spółka miejscowa. Założenie spółki w Hiszpanii trwa od 4 do 5 tygodni. Minimalny wymagany kapitał to 3000 EUR, a stawka podatkowa wynosi 25%.

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Hiszpanii – rodzaje spółek

W Hiszpanii istnieje Istnieje kilka rodzajów spółek w przypadku inwestorów zagranicznych:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli Sociedad Limitada, SL – to najczęściej rejestrowana forma działalności gospodarczej w tym kraju; może ją powołać jedna lub kilka osób fizycznych albo prawnych; w tym przypadku minimalny kapitał założycielski to 3006 EUR i dzieli się go na udziały o jednakowych wartościach; spółka najczęściej dla małych oraz średnich przedsiębiorstw; odpowiedzialność wspólników jest tu ograniczona się wysokości kapitału, który został wniesiony;
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nowe przedsiębiorstwo, czyli Sociedad Limitada Nueva Empresa, SLNE – powstała w 2003 roku, aby ułatwić zakładanie spółek; może być zarejestrowana w przeciągu 24 godzin od momentu przedłożenia w Rejestrze Handlowym; wspólnikami może być  nie więcej niż 5 osób fizycznych; podczas zakładania nie można być jednocześnie wspólnikiem 2 różnych spółek; kapitał zakładowy może zostać wniesiony tylko i wyłącznie gotówką i wynosi minimalnie 3012 EUR, a maksymalnie 120202 EUR; w przypadku przekroczenia limitu jest obowiązek przekształcenia w inny rodzaj spółki; 
  • spółka akcyjna, czyli Sociedad Anónima, SA – może ją założyć co najmniej 3 wspólników, którzy wniosą przynajmniej 25% kapitału minimalnego (60102 EUR); to optymalna forma działalności gospodarczej dla średnich oraz dużych przedsiębiorstw; taka spółka w Hiszpanii ma obowiązek odprowadzania podatku od spółek; odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości kapitału, który został wniesiony, w przypadku, gdy firma ma zamiar zaistnieć na giełdzie, jako bank albo emitować obligacje, wymagane jest założenie właśnie tego typu spółki, a także zaangażowanie ekspertów oraz audytorów;
  • spółka komandytowa, czyli Sociedad Comanditaria, SC – przypomina swoją formą spółkę komandytową w Polsce; w skład takiej spółki wchodzą komplementariusze ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność swym własnym majątkiem, a także przynajmniej jeden komandytariusz, który posiada ograniczoną odpowiedzialność, komplementariusze mają prawo do reprezentowania spółki i zarządzania nią.

Spółka w Hiszpanii – oddział lub przedstawicielstwo

W Hiszpanii można też zarejestrować spółkę, która będzie oddziałem lub przedstawicielstwem polskiej spółki. Oprócz wpisu do Rejestru Handlowego, trzeba też przedstawić przetłumaczone i zalegalizowane dokumenty, które potwierdzają istnienie spółki polskiej, a także jej aktualny statut, skład zarządu oraz umowę o założeniu filii.